Literární kronika první republiky na Slovensku

Panelová výstava k nové publikaci

Zprávy

Obálka_Literární kronika

Monumentální literárně-historické dílo Ústavu pro českou literaturu AV, Literární kronika první republiky, je zachyceno panelovou výstavou, která proběhne 12.-30. 1. 2019 v bratislavské knihovně Petržalka. Více než tisíc fotografií, reklamních materiálů, karikatur, ukázek rukopisů a dalších vizuálních dokumentů je rozděleno na 21 oddílů, soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918-1938. Ukazují Československo jako mnohonárodnostní stát, v němž je literatura podávána v početných jazycích a tvoří ji nejen spisovatelé, ale i překladatelé, vydavatelé a čtenáři. Kniha přibližuje každý ze sledovaných let kalendáriem, tematickým výkladem a interpretací klíčových děl.

Na publikaci se podílel Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. V. I., Památník národního písemnictví a Středisko společných činností AV ČR, v. V. I., a za podpory Ministerstva kultury SR. České centrum je spoluorganizátor výstavy.

CzechLit