Mezinárodní dramatická soutěž Talking About Borders

Partnery soutěže i festivalu v tomto roce jsou Česká a Slovenská republika.

Soutěže, Zprávy

Staatstheater.Nürnberg

Organizátoři prestižní dramatické soutěže vyzývají autory, aby do soutěže zaslali svoje texty, které budou posouzeny profesionální porotou z oblasti kultury.

Vítězný text bude ohodnocen částkou 3.500 euro, přeložen bude do němčiny a premiérově jej uvede Státní divadlo v Norimberku v sezóně 2017/18.
Autor představí svou hru ve formě scénického čtení, které se uskuteční při slavnostním vyhlašování cen.
Text, který se umístí na druhém místě bude ohodnocen částkou 2.000 euro, text na třetím místě částkou 1.500 euro.

Podmínky účasti:

Hru může do soutěže zaslat každý, kdo v současné době žije v České nebo Slovenské republice a kdo se v dané zemi narodil, má její občanství nebo žil na jejím území nejméně patnáct let.
Hra musí být napsána česky nebo slovensky.
Vedle původního textu musí být předložen i pracovní překlad do němčiny nebo angličtiny. Tento překlad bude použit pro administrativní účely.
Každý autor smí přihlásit pouze jednu hru.
Přihlášena může být pouze hra, která dosud nebyla ani uvedena (a to ani jako scénické čtení), ani nevyšla tiskem (ani časopisecky).
Hra se musí zabývat tématem soutěže: „Hovory o hranicích: Životní zkušenost v časech společenské proměny.“
Hru bude možné nastudovat maximálně s pěti herci. Minimální počet herců není stanoven.
Hra musí mít celovečerní rozsah (minimální délka 70 minut).

Soutěžní text musí organizátor obdržet do 1. května 2017.

Je nutné zaslat tyto dokumenty:
– Hru v původním jazyce
– Hru v anglické nebo německé verzi
– Základní informace o autorovi (CV) v angličtině nebo němčině
– Podepsanou kopii (scan) těchto všeobecných podmínek v angličtině, které jsou ke stažení na webu Divadla F. X. Šaldy nebo Norimberského Státního divadla.

Uvedené dokumenty v obálce označené heslem Drama Contest zasílejte na adresu:
Christian Papke, Staatstheater Nürnberg, Richard-Wagner-Platz 2, DE-90443, Nürnberg

Podklady je možné zaslat i emailem na adresu christian.papke@staatstheater.nuernberg.de

Vítěz soutěže bude oznámen na tiskové konferenci v polovině června 2017.

 

CzechLit