Mezinárodní knižní veletrh v Boloni

Ve dnech 3. – 6. dubna proběhl v italské Boloni již 54. ročník mezinárodního knižního veletrhu, který je přednostně zaměřen na dětské čtenáře.

Zprávy

logo_BCBF

Vedle široké řady kulturních akcí, jež se odehrávají nejenom na výstavišti, ale i v řadě kulturních institucí či knihkupectví po celém městě, jsou jedním z hlavních bodů programu ceremonie a výstavy k udíleným cenám. Mezi nejprestižnější z nich patří BolognaRagazzi Award, která je udílena již od roku 1966. V kategorii knih pro děti byla navíc v letošním roce oceněna speciálním uznáním kniha Jak se dělá galerie autorského kolektivu z Moravské galerie v Brně.

Česká republika byla na veletrhu zastoupena národním stánkem Ministerstva kultury, jehož realizátorem byla již tradičně Moravská zemská knihovna. Zájemci měli na stánku možnost nahlédnout do vybraných kolekcí oceněných knih pro děti a mládež (Zlatá stuha či Nejlepší knihy dětem), doplněné o výběr z Nejkrásnější české knihy. V expozici byla zároveň představena produkce předních českých nakladatelství, mezi jinými Baobabu, Hostu, Petrkova, Mladé fronty či Labyrintu.

CzechLit