Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti

Posílení česko-německé literární výměny.

zukunftsfonds

Jako příspěvek k posílení česko-německé literární výměny vypisuje Česko-německý fond budoucnosti vedle svých tradičních projektových oblastí mimořádnou podporu projektů, které přispějí k lepšímu poznání a posílení role české literatury a českého jazyka v Německu, zejména v souvislosti s hostováním ČR na veletrhu v Lipsku 2019. Cílem je povzbudit německá nakladatelství a kulturní instituce, aby se více zaměřily na vydávání a popularizaci současné české literární tvorby, posílit německou bohemistiku a vztahy mezi německými a českými autory, překladateli a vědci.

Výzva sestává ze tří programů podpory:

Program 1: „Podpora německých překladů české literatury“

Program se zaměřuje na: próza, poezie, literatura pro děti a mládež, literární věda a kritika, lingvistika, dramatika a pokrývá až 70 % celkových projektových nákladů. O podporu mohou žádat jak nakladatelství, tak soukromé osoby se sídlem v Německu. Jako výsledek musí být předložena hotová publikace, pouze u kategorie „dramatika“ se může jednat o rozhlasovou hru, scénické čtení nebo divadelní inscenaci

Program 2: „Podpora německé bohemistiky“

Program je určen na německo-české konference, semináře, workshopy a jiné vědecké diskusní formáty; krátkodobá (4-8 týdnů) stipendia pro studijní a výzkumné pobyty německých bohemistů a studentů bohemistiky v České republice, se zvláštním zohledněním závěrečných prací (magisterské, dizertace) a pokrývá až 70 % celkových projektových nákladů, u stipendií až 300 € týdně.

Program 3: „Podpora aktivit, které propagují českou literaturu v Německu“

Zaměřeno na veřejná čtení českých autorů v Německu, kreativní workshopy německých a českých autorů a překladatelů a jejich výsledky ve formě společných česko-německých publikací; jiné inovativní formáty a rovněž pokrývá až 70 % celkových projektových nákladů

Lhůta pro předkládání žádostí je vždy na konci čtvrtletí celého roku 2018 a ke dni 31. 3. a 30. 6. 2019. Projektová výzva je časově omezena a je chápána jako výběrové řízení.

Více informací: http://www.fondbudoucnosti.cz/udalosti/mimoradna-vyzva-k-posileni-cesko-nemecke-literarni-vymeny

CzechLit