Ministerstvo kultury vydává novou publikaci

Představují se v ní literární novinky z posledních patnácti měsíců.

Zprávy

Nová anglicko-německá propagační publikace nese název New Czech Literature 2015 / Neue tschechische Literatur 2015.

Autory knihy, která bude uvedena v rámci české prezentace na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku ve dnech 17. až 20. března 2016, jsou Zuzana Jürgens, Radim Kopáč a Jakub Šofar; překlad do angličtiny pořídili Tomáš Míka a Robin Finesilver, do němčiny Christina Frankenberg.

V předmluvě k publikaci Zuzana Jürgens uvádí: „Mezi dvaačtyřiceti vybranými knihami jsou poprvé publikace z oblasti naučné literatury, silněji než dříve je zastoupena tvorba pro děti a mládež, v níž se vedle komiksu ukazuje výrazný talent soudobých českých ilustrátorů a výtvarníků. Jako už v předchozích letech zahrnuje výběr především knihy, které v průběhu roku vyvolaly mimořádný kritický ohlas a/nebo získaly některou z českých literárních cen (Cena Česká kniha, Magnesia Litera, Nejkrásnější česká kniha roku, Zlatá stuha ad.), popřípadě na ně byly nominovány. Kromě novinek zavedených, i v zahraničí dobře známých spisovatelů, jako jsou Miloš Urban nebo Jiří Kratochvil, se v přítomné publikaci objevují jména autorů mladší generace, například Hana Lundiaková nebo Petra Soukupová.

Snad brzy budeme mít možnost nahlédnout do obsahu a přinést vám ukázku.

Obálka právě vydávané publikace

Obálka právě vydávané publikace

 

CzechLit