Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje Bohemistický seminář 2016

Brno — Olomouc —Lysice — Kunštát.

Pozvánky, Zprávy

Snímek obrazovky pořízený 2016-05-11 16:04:54

Program semináře je zaměřen na současnou českou literaturu, na setkání s autory, diskuse a kulturní pořady. Účastníci semináře navštíví Brno, Olomouc, Lysice a Kunštát, kde je pro ně připraven literárně zaměřený program a setkání se současnou literaturou, jejími tvůrci i s předními osobnostmi literární vědy, i historický exkurz k areálové tematice literárních dějin.

Program semináře tak zahrnuje setkání se spisovateli, autorská čtení, teoretické a literárněhistorické přednášky, na překládání české literatury orientované dílny i možnost seznámit se s literárním provozem.

Termín konání:

14.– 18. 7. 2016

Účastníci semináře si hradí cestovní výlohy a účastnický poplatek ve výši 80 €. Poplatek zahrnuje ubytování, účast na semináři, společnou dopravu v ČR, občerstvení a další.

Přihlášky laskavě zasílejte na adresu:

bohemistickyseminar@mzk.cz

nebo

bohemistickyseminar@gmail.com

nejpozději do 5. 6. 2016

Těšíme se na setkání,

Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., Moravská zemská knihovna v Brně

CzechLit