Moskevský Mezinárodní festival komiksu s českou účastí

KomMissia 2018

Zprávy

Kom Missia

17. ročník Mezinárodního festivalu komiksu KomMissia se koná od 3. do 15. dubna v Moskvě. Jeho součástí bude výstava věnovaná vzniku a rozvoji komiksu v Československu a České republice přijedou autor a kurátor výstavy Tomáš Prokůpek a ilustrátor Tomáš Kučerovský. Součástí výstavy v Muzeu Moskvy budou také ilustrované reprodukce komiksů a jejich knižní vydání.

Tomáš Prokůpek (1975, Valašské Meziříčí) – historik a odborník v oblasti středoevropského komiksu, kurátor v Moravském zemském muzeu v Brně, odborný pracovník na Filozofické fakultě UP v Olomouci, člen Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a redaktor komiksové revue AARGH!. V letech 2012 a 2013 byl jedním z kurátorů výstavních projektů Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (Brno – Praha – Pardubice), 100 Years of Czech Comics (Tokio, 2017) a stal se autorem výstavy Generace nula. Nová vlna českého a slovenského komiksu (Brno – Praha – Paříž – Stockholm, 2007–2009) nebo Ferda Mravenec a jeho tvůrce Ondřej Sekora (Paříž – Varšava, 2017). Je spoluautorem publikací Dějiny československého komiksu 20. století a Před komiksem. Formování českého obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století.

Pavel Kořínek (1981, Česká Lípa) – komiksový teoretik, historik a publicista, v roce 2015 úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Český jazyk a literatura na FF UK. V minulosti vyučoval na FF UK kurzy zaměřené na historii a teorii komiksu a byl kurátorem výstavních projektů Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (Brno – Praha – Pardubice, 2012 2013) a 100 Years of Czech Comics (Tokio, 2017). V současnosti působí jako odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde je členem Centra pro studia komiksu. Pro čtrnáctideník A2 recenzuje moderní komiks a spolu s Lucií Kořínkovou dokončuje monografii o časopise a komiksovém seriálu Punťa.

CzechLit