Nakladatelství Academia vyhlašuje 5. ročník Studentské soutěže

Záměrem soutěže je vydání magisterské práce mladých, ještě neobjevených autorů pod hlavičkou předního českého nakladatelství.

Zprávy

Academia-soutez

Soutěž vyhlásilo nakladatelství Academia 26. května a je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice.

Studenti do 28 let, kteří obhájili diplomovou práci se známkou výborně, mohou magisterské diplomové práce přihlásit ve třech kategoriích:

– Vědy o živé přírodě a chemické vědy
– Vědy o neživé přírodě
– Humanitní a společenské vědy

Práci, která musí být napsaná v češtině a nesmí být delší než 300 stran, bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy. Posuzována bude nejen faktická správnost, ale i čtivost a schopnost upoutat čtenáře.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne příští rok na jaře a vítězné práce budou vydány do jednoho roku od zveřejnění jmen vítězů.

Velkým povzbuzením pro případné zájemce je i skutečnost, že vítězná práce Blanky Jedličkové Ženy na rozcestí, která byla vydána v roce 2015, získala letošní cenu Magnesia Litera pro objev roku.

Podrobné informace na www.academia.cz

CzechLit