Nakladatelství Host vydalo anglickojazyčný přehled publikací

Exportní katalog Frankfurt 2018

Zprávy

catalogue

Brněnské nakladatelství Host vydalo v úpravě Martina T. Peciny svůj exportní katalog shrnující knihy z tohoto nakladatelského domu za rok 2018, které byly a jsou určeny k propagaci v zahraničí. Katalog se zaměřuje na segment próz pro dospělé a představuje hostovské autory s jejich novinkami, např. Jiřího Padevěta, Ditu Táborskou, Lidmilu Kábrtovou, Petru Dvořákovou, Viktorii Hanišovou ad.

Vzorek katalogu k nahlédnutí zde.

CzechLit