Německo-česká překladatelská dílna ViceVersa – výzva

Týká se překladatelů a překladatelek z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny.

Příležitosti, Zprávy

cesko_nemecko

Zveme vás na první ViceVersa: německo-českou překladatelskou dílnu, která překladatelům a překladatelkám z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožní společně pracovat na předložených projektech, diskutovat o překladatelsky relevantních tématech a pracovně-politické situaci.

Texty budou účastníkům rozeslány s předstihem, očekává se kritická četba všech textů a reflektované představení vlastního textu. Seminární práci strukturují vedoucí semináře. Kolegiální rozhovor bude vycházet od konkrétního textu a jeho možných řešení přes specifické problémy překladu mezi němčinou a češtinou, až po zásadní otázky překladu literárních textů. Dílny se může zúčastnit až 12 překladatelů, přičemž usilujeme o stejný počet německy mluvících a česky mluvících účastníků.

Vedení dílny: Tomáš Dimter a Kristina Kallert

Podrobnosti o akci k nalezení zde.

CzechLit