Nominace a vyhlášení Ceny F. X. Šaldy

Vyhlášení proběhne ve čtvrtek 30. června 2016 od 17:00 v Praze v Museu Kampa za podpory nadace Jana a Medy Mládkových a Magistrátu hlavního města Prahy.

Ocenění, Zprávy

F.X.Šalda.obr


Cena se uděluje za vynikajícící výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní a hudební), za mimořádné ediční počiny práce uměleckohistorické.

Společnost zaštítěná jménem nejvýznamnějšího českého kritika F. X. Šaldy vznikla v roce 1937. Od roku 1995 společnost uděluje cenu nejen mimořádnému literárnímu kritikovi, ale i kritikám uměleckým a historickým.

Odborné grémium nominovalo za rok 2015 tyto knihy:

• Lukáš Jiřička: Dobyvatelé akustických scén: Od radioartu k hudebnímu divadlu. NAMU 2015.

• Terezie Pokorná: Kritické chvíle. Revolver Revue 2015.

• Sylvie Richterová: Eseje o české literatuře. Pulchra 2015.

• Michael Špirit: edice Růžena Grebeníčková: O literatuře výpravné + Michael Špirit: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – Komentář – Bibliografie. IPSL – Torst 2015.

• Jindřich Vybíral: Leopold Bauer: Heretik moderní architektury. Academia – Vysoká škole uměleckoprůmyslová v Praze2015

Aktuální informace na https://www.facebook.com/cenafxsaldy

CzechLit