Nová výzva Praha město literatury

Rezidenční pobyty pro rok 2019

praha mesto literatury

Praha město literatury vyhlásila novou výzvu pro žádosti o rezidenční pobyty na rok 2019 pro zahraniční spisovatele a překladatele. Zájemci se mohou ucházet o šest rezidenčních pobytů (leden–únor, březen–duben, květen–červen, červenec–srpen, září–říjen, listopad–15. Prosince 2019). Podklady je možno posílat prostřednictvím on-line formuláře. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2018 a výsledky výběrového řízení budou oznámeny do 30. října 2018.

Přihlášku je možné vkládat zde: http://web2.mlp.cz/lisu/index.php/571861?lang=cs

CzechLit