Nová výzva Visegrádského programu pro literáty

Rezidenční pobyty 2019

Granty, stipendia...

Visegrad-Fund

Visegrádský fond celkově udělí 32 stipendií, 8 z každé země V4. Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2019) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2019). O výběru autorů rozhodují národní komise, ke konečnému rozhodnutí se připojí Mezinárodní visegrádský fond.

O rezidenční pobyty mohou žádat prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací; dále esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích. Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině) a může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

Stipendium zahrnuje ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2019 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2019 (podzimní termín), 1125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín) stipendia a podporu hostitelské organizace. Kritéria a přístupy k programu na webu; koncept programu a výzva zde. On-line formulář žádosti najdete zde (pro otevření formuláře je nutná registrace na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu).

Výzvu vydaly Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť).

Časový harmonogram

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 30. 11. 2018 (o půlnoci)

Oznámení výsledků: 15. 1. 2019

CzechLit