Nové brožury Českého literárního centra

Vyšly New Czech Books: Spring 2019 a další tři propagační brožury.

Zprávy

Brožury, New Czech Books

České literární centrum, sekce MZK v Brně, vydává řadu propagačních brožur zaměřených buď na novinky mnoha žánrů, nebo na dílčí téma v průřezu stanoveného historického období.

Brožury New Czech Books vycházejí pololetně a zaměřují se vždy na novinky v české literatuře: próze, poezii, literatuře pro děti a mládež, komiksu, žánrové literatuře a non-fiction. Tyto anglickojazyčné příručky slouží především zahraničním nakladatelům, překladatelům, agentům a bohemistům. Vybrané tituly doprovázejí anglické překlady ukázek z nich na webu CzechLit.

Nejnovějšími přírůstky v portfoliu informačních brožur Českého literárního centra jsou New Czech Books: Spring 2019 a dále brožury specializované na literaturu pro děti a mládež a českou dramatiku. Příručka Czech Books for Children and Young Adults 2019 je anglickojazyčný výběr nových českých knih pro děti a mládež s průvodním esejem uznávané odbornice na toto literární odvětví, Jany Čeňkové.

Německojazyčný přehled české dramatiky po roce 2000 Tschechische Dramatik nach 2000 připravila zahraniční odbornice Barbora Schnelle.

Mezi novinky v ediční řadě Českého literárního centra patří také výběr vynikajících titulů české prózy vydaných po roce 2000, které dosud nebyly přeloženy do francouzštiny a mohly by v budoucnu obohatit obrázek o české literatuře ve francouzskojazyčných oblastech. Výběr À traduire : Romans et nouvelles tchèques du troisième millénaire doprovází esej literární historičky z Ústavu pro českou literaturu, Aleny Fialové.

CzechLit