Obnovená cena Premia Bohemica letos pro Urse Heftricha

Ocenění za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí udělila Moravská zemská knihovna.

Ocenění

Urs Heftrich. Foto: Moravská zemská knihovna.

Urs Heftrich. Foto: Moravská zemská knihovna.

Poprvé od roku 2011, kdy byla udělena naposledy, byla předána cena Premia Bohemica, a to do rukou letošního laureáta Urse Heftricha, německého slavisty působícího na heidelberské univerzitě. Obnovenou cenu, kterou dosud získalo na 20 zahraničních bohemistů a překladatelů, udílí nyní z pověření ministra kultury Moravská zemská knihovna v Brně.

Profesor Urs Heftrich si ocenění převzal 10. července na Bohemistickém semináři v Českých Budějovicích. Heftrich se překladatelsky i literárněteoreticky věnuje mimo jiné polské a ruské literatuře, z české přeložil například básnické sbírky Jana Zahradníčka, Josefa Čapka a zejména dílo Vladimíra Holana. Profesora Heftricha přitahuje metafyzická poezie, psaná náročným vázaným veršem. Pro vnímání české poezie v zahraničí je zásadní také jeho antologie Jeskyněmi slovníku (Höhlen tief im Wörterbuch, 2006), představující českou lyriku 30. let 20. století až do současnosti v reprezentativním výběru a překladu. Urs Heftrich pro ni vybíral např. básně Ortenovy, Kolářovy, Zábranovy, Kabešovy nebo Krchovského.

Cenou Premia Bohemica byla vyzdvižena právě jeho práce na zpřístupnění zásadních děl české poezie německojazyčnému publiku.

CzechLit