Opencall: Rezidence v Broumovském klášteře v roce 2017

České literární centrum ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím centrem Klášter Broumov vypisuje rezidenční pobyty v Broumovském klášteře.

Příležitosti

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov.

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov.

Pobyty mohou být kratší (3 týdny) nebo delší (6 týdnů) a zahrnují dva programy:

  • rezidenční pobyty pro literáty (prozaiky, básníky, esejisty a autory literatury faktu, popř. odborných prací s literárními přesahy a překladatele) v délce 3 nebo 6 týdnů.
  • rezidenční pobyty autorských dvojic spisovatel + ilustrátor, spolupracujících na společném projektu (dětská ilustrovaná kniha, komiks, autorská kniha apod.).

Cílem pobytů je poskytnout českým tvůrcům (nebo autorům s trvalým pobytem v ČR) prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí a oživit jejich přítomností kulturní život na Broumovsku.

Autorce či autorovi, případně autorské dvojici, bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Rezidentovi bude hrazeno ubytování, cestovné a stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Do programu rezidenčních pobytů je možné se zapojit už od července 2017.

Autor či autorka, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v Broumovském klášteře či jinde v ČR. U prací, které vznikly či byly rozpracovány během rezidenčního pobytu (knihy, články, eseje, překlady ad.) musí být v tiráži uvedena formulace: „Kniha/text/článek vznikl s podporou Českého literárního centra v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”

Délka pobytu: 3 nebo 6 týdnů
Termíny pobytů: červenec až prosinec 2017
Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • Motivační dopis s popisem projektu a plánované činnosti
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby

Termín pro zaslání přihlášek: 20. 6. 2017

V přihlášce uveďte preferovanou délku a termín pobytu. U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť.

Dodatek: Termín podání žádostí je uzpůsoben možnosti zahájení programu rezidencí od 1. 7. 2017. Je možné žádat o rezidenci v rozmezí červenec-prosinec v libovolném termínu, tedy například od poloviny července 2017 apod.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu rezidence@litcentrum.cz. Obrátit se na nás můžete také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

Více informací o Broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit