Otevřená výzva: autorské stipendium ČLC

Žadatel/ka může získat až 60 tisíc korun.

CLC-MZK logo

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny Brno (MZK), vypisuje stipendium pro autorky a autory z České republiky s cílem podpořit jejich tvůrčí psaní v domácím prostředí v čase pandemie a omezení volného pohybu i cestování po Evropě.

Česky píšící autor může požádat o měsíční stipendium ve výši 20.000 Kč, a to na dobu dvou či tří měsíců od června do září 2020.1Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno autorské stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s koronavirem. ČLC vyčlení na stipendia 500.000 Kč a podpoří maximálně tři autory v každé z těchto čtyř žánrových sekcí: umělecká próza, poezie, komiks, tvorba pro děti a mládež. Žádosti posoudí odborní spolupracovníci ČLC.

Povinnou součástí žádosti o stipendium je vyplněný formulář, kde žadatel, mimo jiné, popíše literární projekt, na kterém bude po dobu stipendia pracovat (max. 500 slov). Doporučenou součástí žádosti je ukázka daného projektu v rozsahu dvou normostran, popř. tří až čtyř panelů či ilustrací. Dokumenty žadatel pošle elektronicky na adresu residencies@czechlit.cz.

Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC / MZK k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu roku 2021 v Česku či zahraničí. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor v rámci stipendia pracoval, být v tiráži opatřena poznámkou „Publikace vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci autorského stipendijního programu 2020.“

Termín pro zaslání elektronických žádostí: pondělí 27. 4. 2020, 12.00 hod.

 

Dokumenty pro přihlášení (v češtině, v textovém formátu nebo pdf):

 

Složení komise, jež bude žádosti posuzovat:

Prof. Petr A. Bílek
Radovan Auer
Jana Čeňková
Blanka Činátlová
Pavel Kořínek
Martin Krafl
Olga Stehlíková

   [ + ]

1. Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno autorské stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s koronavirem.
CzechLit