Otevřená výzva: Česko-německá rezidence v broumovském klášteře (jaro 2019)

Tři měsíční rezidenční pobyty pro české spisovatele a spisovatelky, ilustrátorky a ilustrátory, i česko-německé autorské dvojice.

Granty, stipendia...

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje rezidenční pobyty. Česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov se vyhlašují na projekty zohledňující rezidenční téma „Před hranicí, za hranicí“.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty v březnu, dubnu a květnu 2019 pro:

  • spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih
  • česko-německé autorské dvojice (dětská ilustrovaná kniha, komiks, autorská kniha apod.).

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text na téma, s nímž je rezidence vypsána (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.).

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně (150 EUR / týden). Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v Broumovském klášteře či jinde v ČR a NSR. U prací, které vznikly či byly rozpracovány během rezidenčního pobytu (knihy, články, eseje, překlady ad.) musí být v tiráži uvedena formulace: „Kniha/text/článek vznikl s podporou Českého literárního centra v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”

Délka pobytu: 1 měsíc
Termíny pobytů: březen, duben, květen 2019
Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 4. 11. 2018

V přihlášce uveďte preferovaný termín pobytu. U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu v němčině či češtině, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov jaro 2019: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

Více informací o Broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit