Otevřená výzva: česko-německé rezidence v Klášteře Broumov (jaro 2021)

Tři měsíční rezidenční pobyty pro české autorky a autory.

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty na jaře 2021, jejichž cílem je poskytnout českým spisovatelům a tvůrcům prostor k soustředěné práci a zároveň i možnost navázat kontakt s německými autory.

Březen 2021 – o rezidenční pobyt se mohou ucházet pouze básnířky / básníci

Duben 2021 – o rezidenční pobyt se mohou ucházet pouze ilustrátorky / ilustrátoři a tvůrkyně / tvůrci komiksu

Květen 2021 – o rezidenční pobyt se mohou ucházet autorky / autoři v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, komiksu, literatury faktu i dalších žánrů

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře či jinde v ČR a NSR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”, příp. „Část knihy/textu/článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov“.

Účastníci rezidečního programu se rovněž zavazují, že pro vyhlašovatele rezidence vytvoří krátký text (100-150 slov), ve kterém představí konkrétní výsledek svého rezidenčního pobytu. Tento text pak bude využit v rámci PR aktivit Českého literárního centra.

Délka pobytu: 1 měsíc

Termíny pobytů: březen, duben, květen 2021

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 31. 10. 2020

U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis / popis projektu v němčině či češtině, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

Více informací o broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit