Otevřená výzva do mezinárodního projektu CELA pro české autory

Čtyřletý projekt pro tři české začínající autory

Granty, stipendia...

LOGO_CELAEU (1)

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje otevřenou výzvu do mezinárodního projektu CELA pro tři začínající autory.

Co je CELA?

CELA je mezinárodní čtyřletý projekt (2019-2023), který nabízí třem českým začínajícím autorům příležitost setkat se s dalšími literáty z celkem deseti evropských zemí, účastnit se vzdělávacích kurzů, konzultovat svou tvorbu s mentory a prezentovat ji nakladatelům a literárním agentům na festivalech u nás i v zahraniční. Cesty spisovatelů do zahraničí jsou financovány z prostředků projektu, tj. programem EU Kreativní Evropa.

Ukázka z tvorby každého účastníka bude přeložena do osmi evropských jazyků. Texty budou dostupné na on-line platformě projektu.

Do projektu Cela se rovněž zapojí celkem osm českých začínajících překladatelů, kteří budou překládat texty z jazyků organizací zapojených do projektu. I překladatelé budou mít možnost účastnit se vzdělávacích kurzů v zahraničí a konzultovat své překlady se zkušenými českými překladateli. Výstupy projektu CELA, který probíhal v letech 2017–2019, jsou dostupné zde.

Do pokračování projektu CELA je zapojeno celkem jedenáct organizací z deseti zemí (Belgie, Česká republika, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Španělsko). Přehled všech organizací zapojených do projektu naleznete zde.


Podmínky:

 • zkušenosti s psaním prózy, účast na kurzech kreativního psaní
 • doložitelná publikace minimálně jednoho textu knižně nebo časopisecky
 • probíhající práce na nějakém textu (próza), doložitelná ukázkou z tvorby (v rozsahu 2000 slov), na níž bude autor během výjezdu dále pracovat
 • ochota být v pravidelném kontaktu s renomovaným českým autorem (cca 2x měsíčně)
 • ochota spolupracovat na projektu (4 roky)
 • ochota vyjet cca 1x ročně do zahraničí (první setkání všech účastníků projektu se bude konat v Bruselu v termínu 14. – 17. 1. 2020)
 • zkušenost s prezentováním vlastní tvorby českému a zahraničnímu publiku
 • tvorba zájemce nebyla dosud přeložena do více než jednoho jazyka organizací zapojených do projektu
 • angličtina na dobré komunikativní úrovni

Účastník projektu bude mít možnost:

 • účastnit se zdarma týdenního vzdělávacího kurzu pro začínající spisovatele v zahraničí
 • představit svou tvorbu na vybraném mezinárodním festivalu
 • navázat kontakty s 29 začínajícími spisovateli, 17 začínajícími překladateli, 11 partnerskými organizacemi, ale i literárními agenty a nakladateli u nás i v zahraničí
 • dílo bude přeloženo do osmi jazyků zemí účastnících se projektu

Dokumenty pro přihlášení (v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
 • strukturovaný životopis
 • ukázka z rozpracovaného prozaického textu (max. 600 slov)

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu michala.cicvakova@czechlit.cz, jako předmět e-mailu uveďte Projekt CELA.

Uzávěrka doručení přihlášek: 18. 10. 2019

Rozhodnutí: informace o vybraných účastnících projektu CELA budou zveřejněny na základě rozhodnutí výběrové komise na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

Formulář žádosti

CzechLit