Otevřená výzva: Drážďanská cena za poezii 2022

Uzávěrka pro příspěvky je 30. června 2021.

Ocenění, Soutěže, Zprávy

Dresdner Lyrikpreis

Drážďanská cena za poezii je vyhlašována primátorem zemského hlavního města Drážďany na podporu současné básnické tvoby a uděluje se každé dva roky. V listopadu 2022 bude cena, dotovaná částkou 5000 euro, udělena již po čtrnácté.

Uchazeči a uchazečky, kteří žijí v Evropě a píší v českém nebo německém jazyce, mohou být navrženi nakladateli, editory, redakcemi literárních časopisů, autorskými organizacemi a literárními spolky. Vítány jsou ale i přihlášky jednotlivců. Uzávěrka pro příspěvky je 30. června 2021.

Předporota je obsazena českými respektive německy mluvícími porotci. Ti vyberou z příspěvků v tom kterém jazyce do 15. října 2021 nejvýše po pěti kandidátech. Výběr probíhá bez ohledu na osobu autora, tj. jména autorů a autorek jsou porotcům utajena. Texty nominovaných uchazečů a uchazeček jsou následně převedeny profesionálními překladateli do druhého jazyka a předloženy dvojjazyčné hlavní porotě. Na podzim 2022 budou nominovaní autoři a autorky pozváni na soutěžní čtení do Drážďan, kde v desetiminutových blocích představí výběr ze svých soutěžních příspěvků hlavní porotě a publiku.

 

Požadavky:

Přihlásit je možné nejméně šest a nejvýše deset původních básní a stručnou bio- a bibliografii s aktuální adresou. Básně smějí být již dříve zveřejněny, neměly by však být starší než dva roky. Protože je dvoukolová soutěž anonymní, nesmí u textů stát jméno jejich autora či autorky. Místo toho musí být na všech stránkách textu a také na separátní bio/bibliografii uvedeno heslo. Básně (soubor 1) a bio/bibliografie (soubor 2) mohou být zaslány výhradně digitálně (formát pdf, max. 2 MB). Soubor 1 prosím označte způsobem „básně_heslo“, soubor 2 „životopis_heslo“ (příklad: „básně_agent007.pdf“ a „životopis_agent 007.pdf“).

Uchazeči musejí doložit minimálně tři předchozí publikace, ať už v knižní podobě (včetně antologií), v literárních časopisech či na redigovaných online platformách (např. Lyrikline, Literární.cz, Nedělní chvilka poezie apod.). Publikace vlastními nákladem nejsou akceptovány.

Uchazeči nechť počítají s tím, že v případě nominace budou veřejně číst na finále v Drážďanech, rovněž se aktivně zúčastní třídenního doprovodného programu s autorskými čteními, workshopy a společnými aktivitami a pro webovou stránku www.dresdner-lyrikpreis.org natočí video. Veškeré související výdaje hradí organizátor.

Příspěvky do Drážďanské ceny za poezii zasílejte do 30. června 2021 na mail: info@dresdner-lyrikpreis.org

 

Důležitá upozornění:

Na příspěvky zaslané poštou nebude brán zřetel. Právní cesta je vyloučena.

Nominovaní uchazeči obdrží zprávu. Od 31. 10. 2021 budou nominace zveřejněny na homepage www.dresdner-lyrikpreis.org. Jméno vítěze/vítězky soutěže bude oznámeno rovněž na této internetové stránce a také v tisku.

 

Dotazy:

Das Erich Kästner Haus für Literatur
Andrea O’Brien / Annett Groh / Florian Ernst
Antonstraße 1, 01097 Dresden
Tel. +49 (0)351 804 50 87

CzechLit