Otevřená výzva: dva dvoutýdenní rezidenční pobyty na řeckém ostrově Zakynthos

Rezidenční pobyty proběhnou v termínu 18. září – 2. října 2023.

Zakynthos. Foto: Wikipedia Commons

Zakynthos. Foto: Wikipedia Commons

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s rezidenčním centrem Author’s House vyhlašuje dva krátkodobé (dvoutýdenní) rezidenční pobyty pro české autorky a autory.

O tento rezidenční pobyt se mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé bez ohledu na žánr, s minimálně jednou vydanou publikací

Cílem tvůrčího pobytu je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí a podpořit navázání mezinárodních kontaktů.

Autor získá ubytování v rezidenčním domě (pokoj se samostatnou koupelnou a sdílenou kuchyní) nedaleko hlavního města Zakynthu. Dále obdrží stipendium ve výši 13 000 korun českých a příspěvek na cestu do maximální výše 10 000 korun českých.

Autor se hlásí s literárním projektem, na němž bude v průběhu rezidence pracovat. Vedle toho se během svého pobytu zavazuje zúčastnit maximálně jedné veřejné akce (čtení, prezentace, workshop), pokud ji partnerská organizace uspořádá.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být opatřena poznámkou „Kniha vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně.“

Místo pobytu: Zakynthos

Termín pobytu: září 2023 (18. 9. – 2. 10. 2023)

Termín pro zaslání přihlášek: 30. 4. 2023

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Více informací o rezidenčním centru zde: https://authors.house/en.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

Projekt bude realizován z v rámci projektu s názvem Rezidenční pobyty pro české autorky a autory v zahraničí (č. projektu 0215000086), který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím komponenty Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy.

 

CzechLit