Otevřená výzva: literární pobyty v Luhačovicích

Dvoutýdenní rezidence na zámku v Luhačovicích

literarni luhaovice literárni rezidence

Nadační fond Pramen Luhačovice (NFPL) vyhlašuje otevřenou výzvu pro účastníky individuálních tvůrčích pobytů v Luhačovicích, spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů), ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu, esejisty/a esejistky, kritiky/kritičky a publicisty/publicistky s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích, překladatele/předkladatelky nebo autorské dvojice.

Otevřená výzva k podání žádostí o dvoutýdenní rezidenci na zámku v Luhačovicích je určena na podporu soustředěné kreativní práce a oživení kulturního života v Luhačovicích, v období srpen–prosinec 2021. Úspěšný žadatel získá také stipendium ve výši 4 000 Kč/týden.

Více informací o výzvě zájemci najdou na webových stránkách Nadačního fondu Pramen Luhačovice, pod odkazem: https://www.pramenluhacovice.cz/pro-zadatele/.

Termín pro zaslání přihlášky: 31. května 2021

Oznámení výsledků: nejpozději do 30. června 2021

Kontaktní informace:
info@pramenluhacovice.cz
Magdaléna Petráková, +420 728 967 220

CzechLit