Otevřená výzva: měsíční rezidenční pobyt nedaleko Marseille

Rezidenční pobyt proběhne v květnu 2023.

La Ciotat. Foto: Wikipedia

La Ciotat. Foto: Wikipedia

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s rezidenčním centrem La Marelle v Marseille vyhlašuje rezidenční pobyt pro jednu českou autorku / autora knih pro děti a mládež.

O tento rezidenční pobyt se mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé tvořící v oblasti literatury pro děti a mládež, kteří aktuálně pracují na knižním projektu.

Cílem tvůrčího pobytu je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí jižní Francie, seznámit ho s místní literárně-kulturní scénou a podpořit navázání mezinárodních kontaktů. Autor/ka získá ubytování v rezidenčním bytě spravovaném partnerskou organizací La Marelle ve vile Deroze v La Ciotatu, přímořském městečku nedaleko Marseille. Dále autor/ka obdrží stipendium ve výši 26 000 korun českých a příspěvek na cestu do maximální výše 10 000 korun českých. Autor/ka se hlásí s projektem textové části dětské knihy, na níž bude v průběhu rezidence pracovat. Vedle toho se během svého pobytu zavazuje zúčastnit jedné nebo dvou veřejných akcí (čtení, prezentace, workshop), pokud je partnerská organizace uspořádá.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně.“

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru projektu je nutné zaslat dokumenty k výběrovému řízení v angličtině.

Místo pobytu: La Ciotat

Termín pobytu: květen 2023

Termín pro zaslání přihlášek: 10. 12. 2022 12. 12. 2022 (uzávěrka byla posunuta)

Dokumenty pro přihlášení (v angličtině):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Více informací o rezidenčním centru zde: www.la-marelle.org.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

CzechLit