Otevřená výzva pro autorské dvojice z oblasti literatury pro děti a mládež

Tvůrčí pobyt v Polsku a spolupráce na nové výstavě

Eco-Tower v Sokołowsku. Foto: https://www.sokolowsko.org/en/foundation

Eco-Tower v Sokołowsku. Foto: https://www.sokolowsko.org/en/foundation

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, vyhlašuje otevřenou výzvu pro autorské dvojice zaměřující se na literaturu pro děti a mládež. Smyslem tohoto projektu Českého literárního centra je podpora a zviditelnění současné české literatury pro děti a mládež a především posílení spolupráce mezi ilustrátory a spisovateli. Projekt bude realizován z prostředků programu Národní plán obnovy (více níže).

Dvojice se ucházejí o dvoutýdenní tvůrčí pobyt v Polsku (duben 2023), během kterého budou mít prostor pracovat na vlastním společném projektu. Vedle toho se vybrané dvojice stanou součástí nově vznikající výstavy představující současnou českou literaturu pro děti a mládež, kterou České literární centrum představí v roce 2023 v ČR i v zahraničí. Každá dvojice do výstavy přispěje dílem na téma „Malí & velcí“ (o max. rozsahu 6 stran), které bude obsahovat jak literární, tak výtvarnou složku.

Průběh projektu: Autorská dvojice předloží společnou žádost, ve které popíše knižní projekt, na kterém chce pracovat v rámci rezidenčního pobytu v polském Sokołowsku v dubnu 2023. Podpořeno bude celkem 8 autorských dvojic, které vybere komise složená z odborníků v oblasti literatury pro děti a mládež. Vybrané dvojice pak do konce listopadu 2022 vytvoří společné dílo na téma „Malí & velcí“ (o max. rozsahu 6 stran), které bude obsahovat literární i výtvarnou složku. Toto dílo bude součástí výstavy, kterou České literární centrum představí v roce 2023 v ČR i v zahraničí.

Vybraní autoři a ilustrátoři obdrží:

  • stipendium na dva týdny ve výši 13 000 Kč a příspěvek na cestu na tvůrčí pobyt v polském Sokołowsku (termín rezidence je duben 2023)
  • honorář ve výši 20 000 Kč za tvorbu díla na téma „Malí & velcí“ (termín odevzdání díla je 30. 11. 2022)

Termín pro zaslání přihlášek: 20. 8. 2022

Podmínky pro přihlášení:

  • společně vyplněný formulář žádosti, k vyplnění ZDE
  • autorská dvojice musí mít v době odeslání přihlášky publikovanou aspoň jednu společnou knihu

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jsou pro žadatele závazné.

Vyplněný formulář prosím zašlete na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Výzva pro autorské dvojice: jména.“

Případné dotazy posílejte na adresu info@czechlit.cz s předmětem: „Výzva pro autorské dvojice“.

Projekt Českého literárního centra na podporu tvůrců literatury pro děti a mládež je realizován v rámci programu Národní plán obnovy a bude zahájen pouze v případě schválení projektu Ministerstvem kultury ČR.

 

CzechLit