Otevřená výzva pro autory: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (podzim 2023)

Několikatýdenní pobyty pro spisovatele i ilustrátory.

Zprávy

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o 3–4týdenní rezidenční pobyty:

  • pro spisovatelky a spisovatele píšící v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších literárních forem a žánrů
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Rezidentovi bude poskytnuto stipendium ve výši 5000 Kč týdně a ubytování v Literárním domku v klášterní zahradě.

Délka pobytu: 3–4 týdny

Termíny pobytů: září, říjen, listopad 2023

Termín pro podání přihlášky je 31. března 2023.

Dokumenty pro přihlášení:

Opakovaný pobyt v Broumově je možný, nejdříve však tři roky po uplynutí posledního pobytu. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz . S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle +420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.

CzechLit