Otevřená výzva pro překladatele: rezidenční pobyty Českého literárního centra (jaro 2023)

Několikatýdenní pobyty v Praze pro překladatele z češtiny.

CLC-MZK logo

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara).

Pobyty pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty

Zahraničním překladatelům z češtiny, bohemistům a literárním vědcům se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 3 nebo 4 týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

Podmínky:

  • český (případně slovenský) nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jeden již vydaný překlad či odborná práce (včetně časopiseckých publikací)

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 250 euro na týden (popř. 6500 Kč na týden, pakliže žadatel má jiný než eurový účet)
  • ubytování v rezidenčním bytě v Praze/Brně

Místo: Praha/Brno

Termíny pobytů: březen, duben, květen 2023

Termín pro zaslání přihlášek je 31. 10. 2022.

Dokumenty pro přihlášení:

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle +420 770 134 755.

CzechLit