Otevřená výzva: Rezidence v broumovském klášteře pro české autory (léto 2019)

České literární centrum, sekce MZK, ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje rezidenční pobyty pro české autory.

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Jedná se o čtyřtýdenní rezidenční pobyty v červnu, červenci a srpnu 2019.

  • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce a tvůrkyně autorských knih a komiksu
  • pro autorské dvojice

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, či jinde v ČR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha / text / článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.“, příp. „Část knihy / textu / článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.“

Dokumenty pro přihlášení:

  • vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 21. 3. 2019

V přihlášce uveďte preferovaný termín pobytu. U autorských dvojic žádáme společný motivační dopis/popis projektu, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov léto 2019: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit