Otevřená výzva: rezidenční pobyt ČLC v Horní Plané

Měsíční pobyt pro českého spisovatele či spisovatelku.

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané. Foto: Jitka Erbenová

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané. Foto: Jitka Erbenová

České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a za podpory Bavorské státní kanceláře zajistí měsíční rezidenční pobyty v Horní Plané pro jednoho českého a jednoho německého spisovatele. Partnerem projektu je také Regionální muzeum v Českém Krumlově – pobočka Památník-rodný dům Adalberta Stiftera a Centru české dětské knihy, projekt Knižní stezka k dětem, z. s.

S ohledem na letošní prioritu Českého literárního centra, kterou je podpora literatury pro děti a mládež, se o rezidenční pobyt mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé v oblasti literatury pro děti a mládež
  • ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrkyně a tvůrci autorských knih a komiksu

Cílem tvůrčích pobytů v Horní Plané je poskytnout vybraným uchazečům prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Šumavy a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Německem v rodišti Adalberta Stiftera a kraji, kde se po staletí česká a německá kultura prolínaly. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybrán, vytvoří autor krátký text (esej, úvahu, báseň, ilustraci) inspirovaný místem pobytu. Tento text pak bude využit v rámci PR aktivit ČLC a Spolku Adalberta Stiftera.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v Modřínovém domě.

Rezident obdrží stipendium ve výši 20 000 Kč a od Spolku Adalberta Stiftera příspěvek na stravu ve výši 250 eur. Tvůrce, jemuž bude stipendium uděleno, se zavazuje, že se v listopadu zúčastní festivalu regionální literatury Šumava Litera. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Spolku Adalberta Stiftera a Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci rezidenčního pobytu v Horní Plané.“

Délka a termín pobytu: jeden měsíc (15. 9. – 14. 10. 2023)

Termín pro zaslání přihlášek: 31. 3. 2023

Dokumenty pro přihlášení českých autorů (v češtině):

Opakovaný pobyt v Horní Plané je možný, nejdříve však tři roky po uplynutí posledního pobytu. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Němečtí autoři a autorky mohou o rezidenční pobyt žádat ZDE.

S případnými dotazy se na nás obracejte na adresu residencies@czechlit.cz nebo telefonicky na čísle: +420 770 134 755.

CzechLit