Otevřená výzva: rezidenční pobyt ČLC v Krakově

Měsíční pobyt pro českého autora / autorku.

Mariánská bazilika na Rynku. Foto: Thaler Tamas, Wikipedia

Mariánská bazilika na Rynku. Foto: Thaler Tamas, Wikipedia

České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Polským knižním institutem zajistí měsíční rezidenční pobyt v Krakově pro jednoho českého autora/autorku.

Cílem tvůrčího pobytu v Krakově je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí polského Krakova a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Polskem. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybrán, vytvoří autor krátký umělecký text či úvahu reflektující rezidenční pobyt v Krakově, který doplní i fotografiemi z místa rezidence. Tento text pak bude využit v rámci PR aktivit ČLC a Polského knižního institutu.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v Krakově.

Rezident dále obdrží měsíční stipendium ve výši 26 000 Kč. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž bude autor během rezidenčního pobytu pracovat, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum a Polského knižního institutu v rámci rezidenčního pobytu v Krakově.“

Délka a termín pobytu: jeden měsíc (1. 9 –30. 9. 2021)

Termín pro zaslání přihlášek: 20. 7. 2021. Uzávěrka byla prodloužena do 26. 7. 2021 (12:00).

Dokumenty pro přihlášení českých autorů (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Krakov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

CzechLit