Otevřená výzva: rezidenční pobyt ČLC v Horní Plané

Měsíční pobyt pro českého básníka či básnířku.

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané.

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané.

České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a za podpory Bavorské státní kanceláře zajistí měsíční rezidenční pobyty v Horní Plané pro jednoho českého a jednoho německého spisovatele. Partnerem projektu je také Regionální muzeum v Českém Krumlově – pobočka Památník-rodný dům Adalberta Stiftera.

O tyto rezidenční pobyty se letos mohou ucházet pouze básnířky a básníci.

Cílem tvůrčích pobytů v Horní Plané je poskytnout vybraným uchazečům prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Šumavy a rozvíjet kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Německem v rodišti Adalberta Stiftera a kraji, kde se po staletí česká a německá kultura prolínaly. Vedle projektu, na jehož základě bude český rezident vybrán, vytvoří autor krátký text (esej, úvahu, báseň) inspirovaný místem pobytu. Tento text pak bude využit v rámci PR aktivit ČLC a Spolku Adalberta Stiftera.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v Modřínovém domě.

Rezident dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrce, jemuž bude stipendium uděleno, se zavazuje, že se v listopadu zúčastní festivalu regionální literatury Šumava Litera. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž se autor během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Spolku Adalberta Stiftera a Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Horní Plané.“

Délka a termín pobytu: jeden měsíc (15. 9 – 15. 10. 2021)

Termín pro zaslání přihlášek: 1. 4. 2021

Dokumenty pro přihlášení českých autorů (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Němečtí autoři a autorky mohou o rezidenční pobyt žádat ZDE.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Horní Planá: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

CzechLit