Otevřená výzva: rezidenční pobyty Českého literárního centra pro překladatele v ČR

Tří- až čtyřtýdenní pobyty v Praze a v Brně.

CLC-MZK logo

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašuje mimořádně výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara) pro literární překladatele žijící v České republice.

Pobyty pro překladatele z češtiny i do češtiny:

O tvůrčí rezidenční pobyty v délce tři nebo čtyři týdny v Praze (srpen, září) nebo Brně (červenec, srpen, září) mohou žádat překladatelé uměleckých textů určených ke knižnímu vydání. Zdrojovým nebo cílovým jazykem musí být čeština. Cílem pobytu je poskytnout rezidentovi prostor na nerušenou práci na překladatelském projektu. S rezidencí je spojeno stipendium.1Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s koronavirem.

Podmínky:

  • nejméně jeden vydaný překlad (včetně časopiseckých publikací)
  • uzavřená smlouva (nebo alespoň doložitelná dohoda) s nakladatelem o vydání překládaného titulu
  • trvalý pobyt v ČR

Termín pro zaslání přihlášek: 24. 5. 2020

Vyhlášení výsledků: nejpozději 1. 6. 2020

Místo:

Praha – srpen, září
Brno – červenec, srpen, září

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 4 000,- CZK na týden
  • ubytování v rezidenčním bytě

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

  • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
  • strukturovaný životopis
  • bibliografie
  • smlouva, popř. písemná dohoda s nakladatelem

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

   [ + ]

1. Vybraní žadatelé nesmí v době, kdy jim bude vypláceno stipendium od MZK/ČLC, pobírat zároveň i finanční prostředky z programu přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru ani mít jiný příjem od státu poskytovaný v souvislosti s koronavirem.
CzechLit