Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (jaro 2022)

Tři měsíční rezidenční pobyty pro české autory.

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci s Goethe-Institutem Česká republika a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje česko-německé rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o měsíční rezidenční pobyty na jaře 2022, jejichž cílem je poskytnout českým spisovatelům a tvůrcům prostor k soustředěné práci. O rezidenční pobyt Českého literárního centra se mohou ucházet autorky / autoři v oblasti prózy, poezie, literatury pro děti a mládež, komiksu, literatury faktu i dalších žánrů.

Český rezident sdílí Literární domek v Klášteře Broumov s rezidentem, kterého nominuje Goethe-Institut (více informací ZDE).

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR a NSR.

Účastníci rezidenčního programu se rovněž zavazují, že pro vyhlašovatele rezidence vytvoří krátký text (100-150 slov), ve kterém představí konkrétní výsledek svého rezidenčního pobytu. Tento text pak může být využit v rámci PR aktivit Českého literárního centra.

Délka pobytu: 1 měsíc

Termíny pobytů: březen, duben, květen 2022

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 31. 10. 2021

U autorských dvojic (autorů a překladatelů) žádáme společný motivační dopis / popis projektu v němčině či češtině, ostatní dokumenty pak oba autory zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti (který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení) a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 125 411.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.

 

CzechLit