Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2022)

Rezidenční pobyty pro české autory i překladatele.

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje letní rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o 2–4týdenní rezidenční pobyty v létě 2022:

  • NOVĚ pro překladatelky a překladatele s trvalým pobytem v ČR, překládající z/do českého jazyka
  • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
  • pro autorské dvojice

Cílem je poskytnout českým autorům a překladatelům prostor k soustředěné práci.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5000 Kč týdně. Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR.

Účastníci rezidenčního programu se rovněž zavazují, že pro vyhlašovatele rezidence vytvoří krátký text (minimálně 150 slov), ve kterém představí konkrétní výsledek svého rezidenčního pobytu. Tento text pak může být využit v rámci PR aktivit ČLC.

Délka pobytu: 2–4 týdny

Termíny pobytů: červen, červenec, srpen 2022

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 28. 2. 2022

U autorských dvojic žádáme společný popis projektu v češtině, ostatní dokumenty od obou autorů zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti (který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení) a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: 420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.

CzechLit