Otevřená výzva: rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2023)

Rezidenční pobyty pro české autorky a autory

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje otevřenou výzvu k přihlašování na letní rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o rezidenční pobyty pro:

  • spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
  • autorské dvojice

Vzhledem k prioritě ČLC pro rok 2023 budou upřednostněny projekty zaměřené na literaturu pro děti a mládež.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5000 Kč týdně. Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR.

Délka pobytu: 3–4 týdny

Termíny pobytů: červen, červenec, srpen 2023

Dokumenty pro přihlášení:

Termín pro zaslání přihlášek: 28. 2. 2023

Opakovaný pobyt je možný, nejdříve však tři roky po uplynutí posledního pobytu. Od autorských dvojic žádáme vyplnění společné žádosti. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: 420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.

CzechLit