Otevřená výzva: rodinná rezidence v Lombardii

Dvoutýdenní rezidenční pobyt s možností rodinného doprovodu

Foto: https://www.ruralcontemporary.org/

Foto: https://www.ruralcontemporary.org/

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s rezidenčním centrem RUC vyhlašuje jeden dvoutýdenní rezidenční pobyt pro českou autorku / autora, s možností ubytování rodiny (jednoho až dvou dětí a jedné další dospělé osoby, s níž autor/autorka nemusí být v příbuzenském vztahu). Cílem tvůrčího pobytu je poskytnout uchazeči / uchazečce prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí a otevřít možnost rezidenčního pobytu i těm autorkám a autorům, které / kteří si jej jinak z rodinných důvodů nemohou dovolit.

O tento rezidenční pobyt se mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé bez ohledu na žánr, s minimálně jednou vydanou publikací

Autor získá ubytování v rezidenční vile (dva dvoulůžkové pokoje a sdílené zázemí – obývací pokoj, kuchyň, koupelnu) v podhorské přírodě poblíž Cividate Camuno v italské Lombardii. Dále obdrží stipendium ve výši 13 000 korun českých a příspěvek na cestu do maximální výše 10 000 korun českých.

Autor se hlásí s literárním projektem, na němž bude v průběhu rezidence pracovat. Vedle toho se během svého pobytu zavazuje zúčastnit maximálně jedné veřejné akce (čtení, prezentace, workshop), pokud ji partnerská organizace uspořádá.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být opatřena poznámkou „Kniha vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně.“

Místo pobytu: Cividate Camuno, Itálie

Termín pobytu: srpen 2023 (1. 8. – 15. 8. 2023)

Termín pro zaslání přihlášek: 15. 5. 2023

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Více informací o rezidenčním centru zde: https://www.ruralcontemporary.org/.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

Projekt bude realizován z v rámci projektu s názvem Rezidenční pobyty pro české autorky a autory v zahraničí (č. projektu 0215000086), který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím komponenty Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy.

CzechLit