Otevřená výzva: Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4).

Visegrad-Fund

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2021) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2021) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.
 

Žádost a kritéria

 
1) Kdo může žádat?

 • prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
 • esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

 
2) Jak podat žádost?
 
Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

 • strukturovaný životopis
 • popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
 • bibliografii autora
 • motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).
 
3) Co stipendium zahrnuje?
 

 • ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2021 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2021 (podzimní termín)
 • stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)
 • podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

 

Kritéria výběru a přístup do programu

 
1) Kritéria výběru

 • profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace)
 • kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury)
 • kredibilita rezidenčních plánů, prezentovaných v žádosti
 • bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem – připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací
 • ochota spolupracovat s ostatními třemi visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4
 • deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

2) Přístup do programu

 • žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
 • žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace
 • žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu
 • žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
 • v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
 • žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

3) Účast v programu

 • všichni rezidenti, vybraní pro jarní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 5. do 12. 6. 2021; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
 • všichni rezidenti, vybraní pro podzimní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 9. do 30. 11. 2021; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
 • rezidenti mohou požádat o tzv. dny absence, za předpokladu, že jejich počet nepřekročí 7 dní (jarní termín), resp. 14 dní (podzimní termín)
 • v případě nenadálých okolností (pracovní či rodinné záležitosti) mají rezidenti povinnost bez prodlení kontaktovat Mezinárodní visegrádský fond a příslušnou hostitelskou organizaci, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia

 

Časový harmonogram

 

 • termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 30. 11. 2020 (o půlnoci)
 • oznámení výsledků: 15. 1. 2021

 

On-line formulář žádosti

 

 

Koncept programu a výzva

 

 • v anglickém jazyce najdete zde

 

Více informací

 

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

CzechLit