Papoušek na motocyklu

je název česko – německého projektu, jehož cílem je představit vývoj české poezie od poetismu ke dnešku.

Zprávy

papousek motocykl

V prostorách mnichovského Lyrik Kabinettu budou vybraní čeští básníci různých generací a směrů hovořit o své tvorbě. Čtyřdílný cyklus literárních pořadů proběhne ve spolupráci s Katedrou slavistiky Univerzity Ludwiga – Maxmiliana v Mnichově. Pořad bude realizován v koordinaci s projektem pražského Goethe Institutu, který nese název Česko-německý projekt a který chce zvýšit prestiž poezie v obou zemích. Partnerem tohoto projektu je České centrum.

Ve středu 11. 5. proběhne uvítací večer kooperačního projektu, na kterém budou představeny a diskutovány důležité pozice české lyriky 20. století. Večera se zúčastní básník, překladatel a publicista Petr Borkovec, Prof. Dr. Urs Heftrich, profesor slavistiky na univerzitě v Heidelbergu a Jeanette Fabian, vědecká pracovnice v oblasti literární vědy na institutu slovanské filologie LMU v Mnichově.

Akci moderuje Dr. Zuzana Jürgens.

CzechLit