Podpora odborné mobility IDU 2018

Program pro výjezd na konference a přehlídky.

Granty, stipendia...

IDU logo

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Podpora je určena na cestu a pobyt jednotlivců na nekomerční konference, semináře, workshopy, výstavy, přehlídky a festivaly odborného rázu z oboru divadlo, tanec a nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu). Nesmí se jednat o stáž či rezidenční pobyt. Program rovněž není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla.

K přihlášce je potřeba doložit motivační dopis, doporučení zastřešujícího oborového profesního sdružení, dokumenty dokládající význam akce ad. Žádost posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu. Kritéria jsou: mezinárodní význam akce; její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR; dosavadní výsledky činnosti jednotlivce; odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR; přínos akce pro odbornou práci IDU.

Uzávěrka 1. kola je 23. 2. 2018.

Na výběrové řízení je pro rok 2018 vyčleněna celková částka ve výši 1 200 000 Kč. Podpora bude vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů.

Přihlášku (ke stažení zde) je potřeba poslat na adresu: Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 a zároveň elektronicky na pavel.storek@divadlo.cz

Více zde.

CzechLit