Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem – výzva

Koná se v rámci Evropské noci literatury 2016 v Londýně.

Granty, stipendia...

U67M497r


European Union National Institutes for Culture – London (EUNIC) pro Evropskou noc literatury 2016 (ENL) hledá překladatele, kteří by na akci ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem prezentovali dílo evropského autora vhodné k publikaci v zahraničí. ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem je otevřen všem překladatelům žijícím ve Velké Británii nebo v kontinentální Evropě, kteří mají zájem přeložit dílo evropského autora do angličtiny a připravit ho pro publikaci.

Šest nejlepších návrhů bude vybráno porotou pro veřejnou prezentaci. V rámci této prezentace budou autoři návrhů soutěžit o Nejlepší pitch před porotou a publikem, které hlasováním určí vítěze. Porotě bude předsedat editor Granta Books Max Porter. Vítěznému překladateli bude literárním centrem Free Word a Anglickým PEN klubem nabídnuta podpora a pomoc s propagací projektu. Autoři všech šesti vybraných překladů získají od PEN klubu grant 250 GBP, které mohou využít k překladu ukázky a přípravě čtenářské zprávy k publikaci na webu anglického PEN klubu.

Záměrem soutěže ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem je podpora a propagace spisovatelů z Evropské unie, kteří ještě nepublikovali žádné kompletní dílo v angličtině, a poskytnutí příležitosti překladatelům aktivně lobovat za díla svých oblíbených spisovatelů před britskými nakladateli a literárními agenty.

Svůj pitch přihlašte vyplněním formuláře a přiložením ukázky překladu na adresu eln@eunic-london.org. Dokumenty zašlete jako dva samostatné Word dokumenty.

Podmínky pro nominaci a výběr kandidátů:

  • Překladatelé musí žít ve Velké Británii nebo kontinentální Evropě.
  • Navrhovaný autor z Evropské unie dosud nepublikoval žádné kompletní dílo v angličtině (úryvky uveřejněné v antologiích a časopisech jsou uznatelné).
  • Navrhovaná ukázka by neměla být publikována před soutěží ENL Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem.
  • Nesmí se jednat o ukázku, která byla přihlášena do ENL Překladatelského pitche 2014.
  • Překladatel musí ověřit, zda jsou k dispozici práva pro překlad do angličtiny a získat povolení od držitele práv k tomu, aby knihu v rámci této akce mohl prezentovat.
  • Navrhované dílo v původním jazyce musí být vydáno po 31. prosinci 2000.
  • Ukázka překladu o obsahu maximálně 1500 slov ve formátu Word musí být zaslána spolu s přihláškou.

Nominace budou posouzeny porotou, která vybere finalisty na základě literárních kvalit a přesvědčivosti projektu. K účasti jsou vyzývány zejména překlady z jazyků, které jsou méně často překládány a publikovány.

Překladatelé se musí zúčastnit veřejné akce 9. června 2016 ve Free Word Centre v Londýně. Šest vybraných překladatelů obdrží před akcí průvodce akcí. Každý pitch bude obsahovat čtení úryvku z překladu profesionálním hercem.

Kontakt:

Žádost o přihlašovací formulář a dotazy ohledně ENL nebo nominací posílejte na eln@eunic-london.org. Přihlášku na Překladatelský pitch s anglickým PEN klubem: Nové literární hlasy si můžete stáhnout na www.europeanliteraturenight.co.uk.

ENL Předkladatelský pitch s anglickým PEN klubem je organizován Českým centrem Londýn ve spolupráci s anglickým PEN klubem, centrem Free Word, Translators Association a Emerging Translators Network.

CzechLit