Překlady českých knih podpořené programem EU Kreativní Evropa v roce 2020

Podpořeno bude 21 knih.

Kreativní Evropa

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy Literární překlady 2019 (EACEA/07/2019). V roce 2020 program EU Kreativní Evropa – Kultura podpoří překlad 21 českých knih.

Z češtiny budou za podpory programu EU Kreativní Evropa přeloženy níže uvedené tituly:

– do angličtiny:
 
 
Alena Mornštajnová: Hana

Michal Ajvaz: Cesta na jih
 
 
– do ukrajinštiny:
 
 
Milan Uhde: Zázrak v černém domě
 
 
– do slovinštiny:
 
 
Barbora Klárová – Tomáš Končinský: Překlep a Škraloup

Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho

Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem
 
 
– do srbštiny:
 
 
Patrik Ouředník: Příhodná chvíle, 1855

Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá
 
 
– do chorvatštiny:
 
 
Hana Andronikova: Zvuk slunečních hodin
 
 
– do litevštiny:
 
 
Daniela Fischerová: Pohoršovna

Barbora Klárová – Tomáš Končinský: Překlep a Škraloup
 
 
– do němčiny:
 
 
Lucie Faulerová: Lapači prachu
 
 
– do makedonštiny:
 
 
Michal Viewegh: Povídky o lásce

Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy
 
 
– do polštiny:
 
 
Ivana Wernisch: Hlava na stole
 
 
– do maďarštiny:
 
 
Anna Cima: Probudím se na Šibuji

Markéta Baňková: Maličkost: Romance z času genetiky
 
 
– do bulharštiny:
 
 
Bohumil Hrabal: Morytáty a legendy

Josef Škvorecký: Zbabělci

Iva Procházková: Nazí
 
 
– do španělštiny:
 
 
Výbor básní 17 autorů.


O programu

Kreativní Evropa – Kultura je program Evropské unie na podporu projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví pro období 2014–2020. Jednou z oblastí podpory je oblast literárních překladů – hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se Kreativní Evropy, podpora nadnárodního oběhu a rozmanitosti kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i mimo ni a oslovení nových okruhů čtenářů pro kvalitní překladová díla.

Grantová výzva je vyhlašována každoročně, grant může činit max. 100 000 eur a zároveň pokrývat max. 50 % uznatelných nákladů. Žádat mohou nakladatelé s balíčkem 3 až 10 titulů. O žádostech rozhodují nezávislí experti v Bruselu.

Více informací na www.kreativnievropa.cz.

CzechLit