Přihlaste knihu do Ceny Jiřího Ortena 2016

Termín uzávěrky všech nominací je 31. leden 2016.

Zprávy

cena-ortena-logo

Svaz českých knihkupců a nakladatelů přijímá přihlášky knih, které budou kandidovat na Cenu Jiřího Ortena 2016.

Cena Jiřího Ortena se uděluje již od roku 1987. Tato prestižní literární cena se udílí mladému autorovi prozaického či básnického díla, napsaného v českém jazyce, jemuž v době vydání díla nebylo více než třicet let.

Podmínkou nominace je knižní vydání díla během roku 2015.

Cena bude podobně jako v předchozích ročnících spojena s finanční prémií ve výši 50 000 Kč.

Kandidáty mohou do soutěže nominovat nakladatelé, veřejné knihovny, redakce deníků a časopisů, rozhlasové a televizní stanice a instituce zabývající se podporou literatury a jejím šířením.

Termín uzávěrky všech nominací je 31. leden 2016.

Přihlášená díla je třeba v šesti výtiscích spolu s přihláškou (najdete ji na www.sckn.cz) zaslat poštou na adresu:

Sekretariát SČKN, P. O. Box 177, 110 01 Praha 1, nebo osobně doručit do sekretariátu SČKN (Mariánské náměstí 190/5, Praha 1).

Laureát Ceny Jiřího Ortena 2016 bude vyhlášen během knižního veletrhu Svět knihy Praha 2016.

Více o Ceně Jiřího Ortena najdete na www.cenajirihoortena.cz

CzechLit