Prosincový rezidenční pobyt Českého literárního centra

V prosinci v České republice díky podpoře ČLC pobývá překladatelka Chantal Dauphin-Villemant vybraná na rezidenční pobyt.

Granty, stipendia...

CLC-MZK logo

Francouzská překladatelka Dauphin-Villemant pobývá v Praze v bytě Jaroslava Foglara v termínu 30.11. – 21.12.

Chantal Dauphin-Villemant (*1958) dlouho pracovala jako výzkumná pracovnice v oblasti přírodních věd (v rámci svého působení ve francouzské akademii věd se zabývala biochemií, molekulární a buněčnou biologií, fyziologií a vývojovou biologií). Po ukončení vědecké dráhy vystudovala v letech 2012-2017 český jazyk a kulturu na pařížské INALCO, od roku 2017 pak pokračuje tamtéž v magisterském studiu se zaměřením na literární překlad z češtiny (pod vedením prof. Catherine Servant). V chystané diplomové práci se zabývá postavou čerta v českých pohádkách. Za svoje překlady tří povídek Karla Poláčka získala v roce 2018 Cenu Václava Černého, udělovanou českým velvyslanectvím v Paříži za nejlepší literární překlad z českého jazyka. Během rezidenčního pobytu v Praze pracuje na překladu dalších Poláčkových povídek.

CzechLit