Rezidenční pobyt pro básníky a prozaiky – Bělehrad

Termín uzávěrky je 5. 4. 2016.

Granty, stipendia...

Snímek obrazovky pořízený 2016-03-16 15:03:01

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 30. června 2016.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rs a www.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě.

Více informací o rezidenčním prostoru najdete zde.

Termín uzávěrky je 5. 4. 2016.

Výzva a formulář žádosti zde.

CzechLit