Rezidenti ČLC na Knihexu

Rezidenti ČLC, Lucy Duggan a Pierre Cendors, vystoupí spolu s Jaroslavem Kalfařem během Knihexu 08.

Zprávy

knihex 8

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, přivítalo na rezidenčním pobytu v Praze a Brně zahraniční spisovatele Lucy Duggan a Pierra Cendorse, kteří ve svém díle reflektují českou tematiku. Cílem pobytů je poskytnout rezidentům čas na tvorbu, umožnit jim seznámení se s českým prostředím a literární scénou a podpořit mezikulturní výměnu v oblasti literatury.

Jak Lucy Duggan, tak Pierre Cendors vystoupí spolu s Jaroslavem Kalfařem, rezidentem Prahy města literatury, v sobotu 16. června 2018 od 17.00 hodin na Knihexu 08 v pořadu s názvem Praha vzdálená. Diskuzi autorů, při níž zúčastnění představí roli Prahy ve svých dílech, jakým způsobem a proč reflektují město Prahu, moderuje Pavla Jonssonová. Následně autoři přečtou ukázky ze svých knih v anglickém, francouzském a v českém jazyce texty přednese herečka Tereza Nekudová.

Lucy Duggan, britská autorka a překladatelka, žijící ve východním Německu, se během rezidence v moravské metropoli věnuje práci na své nové knize o českých emigrantech ve Velké Británii. V Praze tvoří francouzský spisovatel Pierre Cendors, držitel Ceny Alaina Fourniera, který momentálně dokončuje novou knihu The Enigmarist, třetí díl volné trilogie odehrávající se v Praze.

 

Medailony obou rezidentům Českého literárního centra:

Lucy Duggan je anglická spisovatelka a překladatelka žijící ve východním Německu, na braniborském venkově. Je absolventkou Oxfordské univerzity, kde studovala českou a německou literaturu. V roce 2014 publikovala v nakladatelství Cambridge: Peer press prvotinu Úponky (Tendrils). Věnuje se také překladu (Zuzana Říhová Pustím si tě do domu, I let you into my house, Praha, Duphin, 2016) a žurnalistice (http://www.literarky.cz/blogy/139-lucy-duggan). Prozaické miniatury publikuje na webu www.tinystori.es.

Momentálně pracuje na románu o českých emigrantech v Británii.

Pierre Cendors se narodil ve francouzsko-irské rodině v Ambilly v Horním Savojsku. Na svém kontě má čtrnáct knih, románů, povídek, básnických sbírek. V roce 2011 získal francouzské literární Cenu Alaina Fourniera určenou tvůrcům v oblasti prózy. Je spoluautorem scénáře k filmu The Portrait 2018 režiséra Christopha Leclaira. Během rezidence v Praze bude dokončovat novou knihu The Enigmarist, třetí díl volné trilogie odehrávající se v Praze.

„Mé knihy zkoumají lidskou a mimolidskou skutečnost, jež utváří člověka, skutečnost na pomezí stínu a světla. Tato prapůvodní dimenze, která je v nás stále obsažena, mě fascinuje. Už tisíce let si člověk zvyká na svou přítomnost na Zemi, ta je mu však i přesto stále cizí. A to víc a víc. Právě tato „jinakost“ ve mně, tato „cizost“ v každém z nás, již nazývám naší noční tváří, dostává na mých stránkách slovo.“

CzechLit