Skončil Lipský knižní veletrh

Jaká byla česká účast?

Zprávy

leipziger_buchmesse

 

Český stánek v Lipsku.

Český stánek v Lipsku.

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhlo za přítomnosti náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřiny Kalistové slavnostní otevření stánku, na které navázala prezentace nově vydaných svazků díla Jiřího Gruši. Toto dílo vychází v brněnském nakladatelství Barrister & Principal a paralelně připravované německé edici rakouského nakladatelství Wieser. Představení proběhlo pod patronací velvyslance České republiky v Německu Tomáše Podivínského a paní Sabine Gruša.

Petr Stančík.

Petr Stančík.

První páteční prezentace české literatury proběhla v rámci programu Book Pitch, který na fóru OstSüdOst v pětiminutových prezentacích představoval úspěšné literární novinky. Za českou literaturu byla představena kniha Petra Stančíka Mlýn na mumie. V podvečer se v prostorách Filozofické fakulty Lipské univerzity uskutečnila přednáška Jiřího Padevěta Násilí ve chvíli historického zlomu. Jiří Padevět toto téma představil na pozadí své nejnovější knihy Krvavé finále (Academia 2015).

Sobotní program zahájilo představení knihy Josefa Formánka Die Wahrheit sagen (Mluviti pravdu), následovalo představení a čtení z knihy Mileny Slavické Hagibor. V úvodu svého autorského čtení osvětlila Milena Slavická výběr názvu, který v sobě kromě odkazu na kulturní historii 2. světové války indikuje i osamělost trojice ženských postav románu. V odpoledních hodinách se konaly dvě akce kulturního programu. Jiří Padevět představil svou knihu Krvavé finále i návštěvníkům výstaviště na fóru OstSüdOst. Krátce po něm vystoupil v komorní atmosféře Kultur Cafe Leipzi Ost v rozhovoru s moderátorkou Šárkou Krtkovou Jiří Dvořák. Představil nejen svou nejnovější knihu Jak zvířata spí, ale i vybrané texty z knih Havětník, Slepice a televize či Rostlinopis. Sobotní kulturní program byl v klubu Die Box završen autorským čtením Mileny Slavické a Petra Stančíka, na které navázala diskuze s bohemistkou Zuzanou Jürgens. Zatímco v autorském čtení byly představeny romány Hagibor a Mlýn na mumie, diskuze byla směřována na otázku stavu současné české literatury, postavení spisovatelů či toposu magické Prahy.

Závěrečný den veletrhu byl zahájen na foru OstSüdOst čtením Jiřího Dvořáka, který představil svých několik posledních knih nejen pro dětského čtenáře. Publiku přednesl básně Páv, Lopuch či Papoušek a slavík. Opět četl i Stančík.

Více informací lze naleznout na stránkách, které spustila Moravská zemská knihovna. Čtěte zde.

CzechLit