Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník Ceny Maxe Broda

Studentská literární soutěž o nejlepší esej.

Soutěže, Zprávy

D7 nové sídlo

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2016.

Aktuální témata: 

  • Esej o povídce Franze Kafky Ortel
    (Uplynulo 100 let od jejího prvního knižního vydání)
  • Můj kandidát na prezidenta. Esej o prezidentství
  • Krize evropských hodnot? Humanita ve světle současného dění

Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena mladým lidem do 20 let. Uzávěrka pro odevzdání textů je 25. dubna 2016 (včetně). Do tohoto termínu je zapotřebí doručit (osobně či poštou) text v pěti kopiích na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1. Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu. Délka textu je omezena na 5 normostran. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2015/2016. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč. Více informací zde.

 

CzechLit