Stipendijní pobyt v Rakousku

50 příležitostí pro umělce ve Vídni a v Salcburku

Granty, stipendia...

kultur kontakt

Ve spolupráci s Rakouskou federální kanceláří KulturKontakt Austria je k dispozici 50 pobytů v Rakousku (Vídeň a Salzburg) pro rok 2019, mimo jiné také pro literáty a překladatele, kteří publikovali minimálně dva knižní tituly. Rezidenční pobyt nabízí příležitost seznámit se s rakouskou uměleckou scénou. Rezidenti budou dokončovat během projektu svůj projekt, v oblasti kulturního vzdělávání je pobyt určen především k vytváření sítí. Účastníci jsou povinni předložit závěrečnou zprávu o svém pobytu.

Místa v Salcburku jsou k dispozici pouze pro umělce z oblasti výtvarného umění, umělecké fotografie a mediálního umění.

Tato výzva je otevřena zahraničním umělcům, jejichž trvalé bydliště je mimo Rakousko a kteří dokončili své vzdělání. Podmínkou je dobrá úroveň znalosti angličtiny nebo němčiny. Věková hranice pro žadatele je 40 let. Umělci v rezidenci budou vybíráni odbornými porotami. Umělci, kteří se již účastnili programů v rezidencích organizovaných KulturKontakt Austria, rakouským spolkovým kancléřem nebo Rakouským federálním ministerstvem školství, umění a kultury, se programu účastnit nemohou.

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2018, umělci mohou požádat o tento grantový program elektronicky na www.artists-in-residence-austria.at.

Další informace pro literáty zde.

CzechLit