Stipendium Zdeňka Pešata pro zahraniční bohemisty

Měsíční studijní pobyt Ústavu pro českou literaturu.

Granty, stipendia...

ustav pro ceskou literaturu

Ústav pro českou literaturu vyhlásil jarní kolo Stipendia Zdeňka Pešata pro rok 2019 pro zahraniční bohemisty. Grant je určen pro badatele, vysokoškolské pedagogy a doktorandy, kteří se zabývají literaturou, literárním životem, literární bibliografií, literární teorií a historií v českých zemích a podporuje realizaci již rozpracovaných vědeckých záměrů. Cílem je také prohloubení spolupráce na zdrojích světové literárněvědné bohemistiky. Stipendium doplňuje další možnosti financování studijního pobytu v ÚČL: Fellowship Josefa Dobrovského (uděluje Akademie věd ČR, do 31. 1., do 35 let); stipendia Visegrad Fund se sídlem v Bratislavě (pro žadatele ze zemí Visegrádské smlouvy, ÚČL je přijímající instituce); pracovní stáž v rámci programu Erasmus+; bilaterální smlouvy (pro žadatele ze zahraničních partnerských organizací AV ČR).

Žádosti o studijní pobyt v období 1. 1.–31. 8. 2019 je možné podávat v elektronické podobě do 9. listopadu 2018. Podrobnosti, přihlášku a pokyny zde.

CzechLit