Tvůrčí rezidence Českého literárního centra v roce 2021

Pobytů v Praze, Brně a Broumově se letos zúčastní víc než 20 autorů a překladatelů.

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

Broumovský klášter. Foto: Klášter Broumov

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, podporuje bohemisty, spisovatele a překladatele českých literárních děl i během pandemie. Rezidenčních pobytů v Praze, Brně a Broumově se zúčastní od února do konce letošního roku více než 20 autorek a autorů. Rezidenti mají při svých pobytech prostor nerušeně pracovat a dokončit svá rozpracovaná díla. Zároveň mohou poznávat kulturní prostředí daného místa.

Do 21. února 2021 se mohou hlásit zájemci o rezidenční pobyt v Broumově pro období června, července a srpna.

Do 31. března 2021 se mohou hlásit zájemci o podzimní rezidenční pobyty v Praze, Brně nebo Broumově.

ČLC spolupracuje na kulturních akcích s rezidenty s Moravskou galerií v Brně, Národním divadlem Brno, Národní galerií v Praze a Centrem současného umění DOX. V Praze mají rezidenti k dispozici byt po Jaroslavu Foglarovi, v Brně samostatný byt a v Broumově Literární domek.

V Praze mohou tvůrci využívat rezidenční byt po Jaroslavu Foglarovi, a to díky spolupráci ČLC se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. V pražském Foglarově bytě bude v únoru Cristian Cámara Outes, španělský literární vědec a překladatel, který chce pracovat na překladu filozofických próz Ladislava Klímy. V březnu jej vystřídá Tihana Hamović, bohemistka a překladatelka z Bělehradu. Rezidenční pobyt využije k překladu výboru z díla Petra Hrušky a objevování nových českých básnických sbírek. V dubnu zavítá do Prahy překladatelka Theresa Clauberg, výherkyně Ceny Susanny Roth pro začínající překladatele v roce 2019. Květen bude patřit Joanně Goszczyńské, polské bohemistce, literární vědkyni a překladatelce, aktuálně pracující jak na monografii věnované modernismu, tak na překladu Cesty do zaslíbené země (1991) Ladislava Fukse. Uros Nikolić, srbský bohemista, aktuálně překládá román Jáchyma Topola Sestra (1994), který bude také hlavním tématem jeho červnového tvůrčího pobytu v Praze. Helliana Iancullescu, rumunská bohemistka, bude během srpna překládat Teorii podivnosti (2018) Petry Horákové a setkávat se s dalšími spisovateli, jejichž díla přeložila. V září by se měl do Prahy vypravit španělsky píšící básník a překladatel pocházející z Itálie Ángelo Néstore a v říjnu slavista James Morgan, který získal Cenu Susanny Roth pro začínající překladatele v roce 2019.

V Brně mají rezidenti k dispozici samostatný byt v centru města. Od poloviny března do poloviny dubna bude v moravské metropoli pobývat saská autorka Heike Geissler. Její rezidence je spolupořádána MZK/ ČLC a partnerskými městy Brno a Lipsko. V dubnu do Brna přijede Jurga Ralyte, litevská bohemistka a překladatelka, která se během rezidenčního pobytu ponoří do překladu Žítkovských bohyní (2012) Kateřiny Tučkové. V květnu přijede Ghias Mousli, syrský lékař, absolvent pražské Univerzity Karlovy, od roku 1990 překladatel české a slovenské literatury do arabštiny. Na tvůrčí rezidenci bude hledat vhodné knihy současných autorů ke svým dalším překladům a zpracovávat téma roku 1989 v Československu. V červnu zavítá do Brna polský bohemista Andrzej S. Jagodziński, překladatel české a slovenské literatury, publicista, novinář a diplomat, který zde hodlá pracovat na další knize Josefa Škvoreckého a na překladu Havlovy biografie od Michaela Žantovského. V červenci přijede do Brna Olga Akbulatova, ruská bohemistka a zakladatelka nakladatelství Globus specializujícího se na české autory. Vystřídat by ji v srpnu měla německá překladatelka Raija Hauck.

Broumovské rezidence v Literárním domku jsou realizovány ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov. Během jara 2021 budou tvořit v Broumově tři autoři. Miloš Doležal, básník, dokumentarista, badatel a editor, by chtěl v březnu v Broumově pracovat na básnickém souboru Čechy krásnéé, Čechy méé. V Literárním domku jej v dubnu vystřídá Lucie Lučanská, ilustrátorka a spisovatelka, která v současnosti pracuje na Manuálu vnímání a obrazové knize Jířa. Přemysl Krejčík, spisovatel a literární publicista, se na svém květnovém tvůrčím pobytu zaměří na svůj projekt Rochus, román kombinující prvky thrilleru, magického realismu a postmoderny.

S českými tvůrci budou sdílet Literární domek také němečtí autoři Katia Sophia Ditzler (březen), Hannah Brinkmann (duben) a Mariusz Hoffmann (květen), jejichž rezidenci zajišťuje Goethe-Institut Česká republika.

CzechLit